देवा … हिच्या इच्छा पूर्ण कर  म्हणजे...
आपोआपच माझ्या इच्छा पूर्ण होतील...

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top