Tuesday, November 26, 2013

तुझ्या आठवणींचा पाउस

आज पहाटे माझ्या मनाचा कोपरा न कोपरा ओलाचिम्ब झाला...
चौकशी केल्यावर समजले,तुझ्या आठवणींचा पाउस ओला पडला....
एरवी तुझ्या आठवणी येतात अणि डोळे ओले करतात जाता ...
मात्र आजचा आठवणींचा पाउस मात्र वलवाचा होता ...
तुझी प्रत्येक आठवण मनाला धुंद करते ...
मनातील बाकि सर्व विचारांच्या वाटा पूर्णपणे बंद करते ...


तुझी प्रत्येक आठवण म्हणजे माझ्यासाठी चाफ्याचे एक फूल असते ... 
कितीही वास घेतला तरी ते कायमच अगदी फ्रेश दिसते ... 
तुझी प्रत्येक आठवण म्हणजे माझ्यासाठी भावनेचा महापुर... 
तुझी प्रत्येक आठवण म्हणजे गवयाला बरेच दिवसानी गवसलेला सुर... 
तुझी प्रत्येक आठवण म्हणजे वर्षानुवर्षे पुस्तकात ठेवेलेले पिंपलाचे पान ... 
तुझी प्रत्येक आठवण म्हणजे तू माझ्या पदरात टाकलेले आयुष्याचे दान ... 
असाच आठवणी देवून मला श्रीमंत कर कुबेरापेक्षा .... 
तू माझे आयुष्य कृतार्थ कर ... एवढीच देवाकडे अपेक्षा ....
Reactions: