Friday, November 22, 2013

कुठे गेले ते दिवस..

कुठे गेले ते दिवस.. जेव्हा मी तुला भेटत होतो..

तु जरी उशिराने आलीस.. तरी तुला मात्र समजूण घेत होतो..
एकदा मला भेटलीस की.. बोलण तुझ संपत नव्हत..
रडतानाही हसण तुझ्या.. गालावर विरघळत होत..
लाजण तुझ कमी नव्हत.. पण गालावरच्या खळी मागे..
 
 
Photo

ते ही हळूच दडून बसत होत..राग तर तुझ्या..
नाकावरच्या शेङयावर होता..कितीही उपाय केले तरीही तो काही कमी होत नव्हता..
रागात तर तु फार..सुंदर दिसत होतीस..
म्हणुन तर मला तु..तुझ्या रागासकट हवी होतीस..
Reactions: