Tuesday, October 15, 2013

तुझ्यात कधीच गुंतलं नसतं

फक्त तुझा विचार मनात दुसर काहीच नसतं...माझं सारं विश्व...तुझ्याभवती घुटमळत असतं
तू कुठेही असलीस तरी डोळ्यात तुला पाहत असतं...तुझ्यासोबत प्रत्येक क्षण माझं मन भरकटत असतं
रात्री गाढ झोपेतही तुझचं स्वप्न पहात असतं...तुझ्याच धुंदीत मला विसरून माझं मन जगत असतं
 
कसा लागला हा नाद माझचं मन विचारत असतं...कां प्रेमात पडल्यावर असचं सारं होत असतं
मला काय ठाऊक होत प्रेमात असंच घडत असतं...नाहीतर माझं मन तुझ्यात कधीच गुंतलं नसतं...
Reactions: