Monday, September 30, 2013

देव माझा तू

प्रेम माझे तू आहेस ,प्रेयसी ही तूच आहेस ,
साथ माझी तू आहेस ,वेड माझे तूच आहेस ...

तूच माझे बोल ,माझी कविता तूच आहेस ,
तूच माझे शब्द ,वाक्य माझे तूच आहेस ...

रात्र माझी तू आहेस ,दिवस माझा तू आहेस ,
तूच इन्द्रधनुष्य माझा ,पावसातही तूच आहेस ...

देव माझा तू आहेस ,धर्म देखिल तूच आहेस ,
भाव माझे तू आहेस ,भावनांतही तूच आहेस ..
Reactions: