Tuesday, July 30, 2013

हळूच हसतय

हळूच हसतय कधी कधी रुसतंय जेवताना उठतय ग्यालरीत बसतय विचारात असतय गुपचुप हसतंय चोरून बोलतय बाहेर जातय उशिरा येतय टेंशन घेतय पैशाची उधळ पट्टी करतय घरी नीट बोलेना रस्त्यानं नीट चालेना सुट्टीत घरी थांबेना रात्रभर एस एम एस करतय मोबाइल कुणाकडे देईना बाथरूममधे पण मोबाइल घेउन जातय एस एम एस पण लॉक करून टाकतय लग्नाचा विषय काढला की भांडणं काढतय फोन रिसीव केला तर शिव्याच घालतय आपण जवळ गेलोकीफ़ोन कट करतय कुणाचा फ़ोन आला की लांब जाऊंन बोलतय वरील लक्षणं दिसली की समजायच……
Reactions: