हळूच हसतय

हळूच हसतय कधी कधी रुसतंय जेवताना उठतय ग्यालरीत बसतय विचारात असतय गुपचुप हसतंय चोरून बोलतय बाहेर जातय उशिरा येतय टेंशन घेतय पैशाची उधळ पट्टी करतय घरी नीट बोलेना रस्त्यानं नीट चालेना सुट्टीत घरी थांबेना रात्रभर एस एम एस करतय मोबाइल कुणाकडे देईना बाथरूममधे पण मोबाइल घेउन जातय एस एम एस पण लॉक करून टाकतय लग्नाचा विषय काढला की भांडणं काढतय फोन रिसीव केला तर शिव्याच घालतय आपण जवळ गेलोकीफ़ोन कट करतय कुणाचा फ़ोन आला की लांब जाऊंन बोलतय वरील लक्षणं दिसली की समजायच……
हळूच हसतय हळूच हसतय Reviewed by Hanumant Nalwade on July 30, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.