सांगत राहिल

तु मला
हरवून, जिंकशील जेव्हा , तु मला रडवून, हसशील जेव्हा,
तु मला पाहून , रुसशील जेव्हा, तेव्हा मी, तुला पारखी झालेली असेन,
तु मला गमावून, काही मिळवशील , तु मला विसरुन , स्वतः जगशील ,
तु मला सोडून , कुठे जाशील , तेव्हा मी, तुझीकुणीच नसेन,
तु मला समजशील , तेव्हा स्वतःला विसरशील , तु मला मागशील , तेव्हा तुज्याकडे काहीचनसेल ,
कारण तेव्हा , मिच निघून जाईन , अगदी कायमची, परी जातानाही तुला काही देऊन जाईन.....
तोअनमोल ठेवा , जो मला कधीच नको असेल , तुझ्या डोळ्यातलं पाणी नेहमी मला, मीतुला काहीचन दिल्याच सांगत राहिल....!!!
सांगत राहिल  सांगत राहिल Reviewed by Hanumant Nalwade on July 24, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.