Thursday, July 25, 2013

हे प्रेम असते

न सांगता कळणारे, अन कळून हि न सांगता येणारे असे हे प्रेम असते...♥♥
डोळ्यात नेहमी दिसणारे, पण वाचता न येणारे असे हे प्रेम असते...♥♥
काळजीतून कळणारे, पण कळूनही न वळणारे असे हे प्रेम असते...♥♥
कधी कधी बोलून हि न मिळणारे, अन कधी कधीन बोलतास आपलेसे करणारे असे हे प्रेम असते...♥♥
जीवाला जीव लावणारे, अन कधी कधीजीवासाठी जीव हि देणारे असे हे प्रेम असते...♥♥
Reactions: