तूच माझा पाउस.

ती :"मस्त ना? पाउस म्हणजे थंड वारा..."

तो :"नाही गं पाउस म्हणजे चिखल सारा..."

ती :"गप रे.... ... पाउस म्हणजे हिरवीगार झाडं...

"तो :"अगं पाउस म्हणजे.. ट्रेनचे वांदे आणि ऑटोरिक्षाचं भाडं...."

ती:"सुधारणार नाहीस तू पाउस म्हणजे वेडी सर....."

तो :"हा हा... पाउस म्हणजे कपड्यांवर चिखलाची भर....

"ती:"पाउस म्हणजे भिजलेल्या मातीचा गंध..."

तो :"हा हा मातीचा गंध, पाउस म्हणजे जायचे यायचे वांदे,पण office नाही बंद.."

शेवटी ती:-"किती bore आहेस रे तू? जा मला नाही बोलायचं तुझ्याशी."हे ऐकूनत्याने
तिच्या कानात काहीतरी सांगितले, ती गालातल्या गालात सुंदर लाजली अन त्याला बिलगली.

तो म्हणालेला:-"हे बघ,तुझ्यासाठी पाउस म्हणजे जे असेल ते असेल, पण माझ्यासाठी

"तुच माझी सर,अन् तूच माझा पाउस, फक्त मला कधीहि सोडून नको जाउस."
तूच माझा पाउस. तूच माझा पाउस. Reviewed by Hanumant Nalwade on July 07, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.