Monday, July 22, 2013

देवळात होती

मीतिच्यात नव्हतोपण ती माझ्यात होती

तीची नव्हती कधी पण माझी साथ होती

मीआजवर कदीलांच्या उजेडात जगलो

तीचमकणा-या ता-यांच्या प्रकाशात होती

तीचा प्रवास होता मोठ्या महामार्गावरचा

माझी ती बिचारी लहानपायवाट होती

तिच्या स्वप्नांना दोरखडं जखडलेले नेहमी

माझी कधीहीसुटणारी निसरति गाठ होती

तीच सुखांशी नेहमी अजोड नातं गुफ़लेल

माझ्या वाट्याला दुःखंच भरमसाठ होती.

नेहमी साखर झोपेची तिची पहाट रोजची

मीडोळे मिटले नाही माझी सदापहाट होती.

तिच्या ओठीनेहमी हसु उमलायच सुखाच

माझ्या डोळ्यानां नेहमी आसवांची साथ होती

तिने कधी हात जोडले नाहीत कशासाठी देवापुढे

तीच्यासाठी देवळात नेहमी माझीच वरात होती

आज म्हणतेय मी चुकली पण काय फ़ायदा

खरच फ़ार उशीरा तीची ही साद होती.

मीस्मशांन वाटेवर असताना तिला कळाल

आज म्हणे ती दिवसभर देवळात होती

Reactions: