तूच हवी आहे.

जीवनातल्या प्रत्येक शब्दाना तुझी साथ हवी आहे,

माझ्या गीतानमधे तुझे सुर हवे आहे, माझ्या आश्रुना तुझाबाँध हवाआहे,

माझ्या प्रतेक शब्दांमधे तुझा गंध हवा आहे, या जीवनात आणखी काही नको फक्त तूच हवी आहे.

तूच हवी आहे. तूच हवी आहे. Reviewed by Hanumant Nalwade on July 20, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.