मुलगा:- मी तुलाKissकरु ? . मुलगी:- नको . मुलगा पुन्हा विचारतो . मुलगा:-मी तुलाKissकरु का? . मुलगी:- नको रे...! . मुलगा पुन्हा आतुरतेने विचारतो... . मुलगा:- मी तुलाKissकरु का..? . मुलगी:- मी काय Teacher आहे का..? परवानगी काय घेतोस. जबरदस्ती नाहि का करु शकत..

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top