Join us on Facebook

Please wait..20 Seconds

होतीएक मैत्रीण माझी

होतीएक माझी मैत्रीण माझ्या कवितांवर प्रेम करणारी

माझ्या शब्दाना समजणारी

होतीएक मैत्रीण माझी मलारोज सकाळी मेसेज करणारी

पिल्लू , स्वीटहार्ट, चेतू म्हणून झोपेतून उठवणारी

होतीएक मैत्रीण माझी मलासमजूनघेणारी

माझ्या डोळ्यातले दुःख सहजपणे वाचणारी

होतीएक मैत्रीण माझी माझ्यावर हक्काने रुसणारी

आणिमीफनीफेसेस केल्यावर माझ्यावर खुदु खुदु हसणारी

होतीएक मैत्रीण माझी माझ्या सोबत निर्धास्त चालणारी

बरसणाऱ्या पावसात माझी सोबतीन् बनणारी

होतीएक मैत्रीण माझी गुड्डू न् क्युट दिसणारी

आनंद झाल्यावर मला घट्ट मिठीत घेणारी..

होतीएक मैत्रीण माझी होतीएक मैत्रीण माझी Reviewed by Hanumant Nalwade on July 22, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.