मला प्रेम करता येत नाही.

तर मग खरंच मला प्रेम करता येत नाही.... जिवापाड प्रेम करतो मी तिच्यावर, म्हणुन मला तिच्याशी तासनतास गप्पा वैगरे मारता येत नाही, आणीह्या गप्पा मारण्याला जर तुम्ही प्रेम म्हणत असाल तर मग खरंच मला प्रेम करता येत नाही... ... खुप सुंदर आहेत तिचे डोळे.. चिंब होतं माझं ह्रदय जेव्हा ती बघते माझ्याकडे, म्हणुन मला त्याचा नशा वैगरे होत नाही, आणीत्या नशा होण्याला जर तुम्हीप्रेम म्हणत असाल, तर मग खरंच मला प्रेम करता येत नाही... रेशमालालाज वाटेल असे केस आहेत तीचे, एक गुंथा शोधत असतो मी त्यात तासनतास, पण मी त्यात धुंद वैगरे होतो असं मला वाटत नाही, आणीह्या धुंदीला जर तुम्ही प्रेम म्हणत असाल, तर मग खरंच मला प्रेम करता येत नाही... हे सर्व मी तिलाही सांगतो, तिलामाझा रागही येतो, पण मला हे लपवताही येत नाही, आणीह्या लपविण्याला जर तुम्ही प्रेम म्हणत असाल, तर मग खरंच मला प्रेम करता येत नाही...

Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade