एकच इच्छा माझी

मी माझ्या ह्या हातांनी तुझी ओंजळ सुखांनी भरून द्यावी
एकच
इच्छा माझी सये
ह्या मृत माझ्या देहाला पाहून तुझी पापणी ओली न व्हावी ........
हे जग सोडून गेल्यानंतर, माझी एकच इच्छा असेल ती म्हणजे,
" पुढच्या जन्मात आश्रू बनून तुझ्या डोळ्यात जन्माला येण"......
एकच इच्छा माझी एकच इच्छा माझी Reviewed by Hanumant Nalwade on July 21, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.