Wednesday, July 24, 2013

जिवनच तू मोडले

प्रेम होत तूझ्यावर म्हणून नाते तूझ्याशी जोडले . जिव होतातूझ्यावर म्हणून गित ह्रदयाचे छेडले . वाटले होते आयूश्य तूझ्या सवेत घालवावे . पण आयूश्य माझे तू नाही म्हणून माझे जिवनच तू मोडले . .
Reactions: