" प्रेयसी :- हु हु हु .... किती थंडी आहे !

प्रियकर :- माझ ज्याकेट पाहिजे ?

प्रेयसी :- नाही ....

प्रियकर : मग आता काय करणार..?

प्रियेसि : मला फक्त तुझी मिठी पाहिजे.

प्रियकर : जोपर्यंत माझ्या श्वासात श्वास आहे तोपर्यंत माझी मिठी फक्त तुझ्याचसाठी आहे शोना.

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top