वचन देऊन जा

द्यायचं असेल तर एक वचन देऊन जा . तुझ्या माझ्या प्रेमाचा प्रत्येक क्षण ठेऊन जा द्यायचं असेल तर माझ्या स्वप्नांना देऊन जा. . तुज्या आठवणीत जागलेल्या रात्रीनं परत करून जा द्यायचं असेल तर एक निर्मल हसू देऊनजा . माझ्या डोळ्यातल्या अश्रुना आज तू परत करूनजा द्यायचं असेल तर काटे माझ्या पदरात देऊन जा . तुझ्या साठी भरलेल्या फुलांची ओंजळ तेवढी घेऊन जा...

वचन देऊन जा वचन देऊन जा Reviewed by Hanumant Nalwade on July 20, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.