अशी कोणी असेल का ?

अशी कोणी असेल का?

आयुष्याच्या नवीन वळणावर, माझा हाथ विश्वासाने पकडणारी ,
जीवनाच्या काटेरी रस्त्यावर, प्रेमाचे फुल पडणारी

अशी कोणी असेल का? पावसात भिजताना ,
पावसातून माझे अश्रू ओळखणारी माझ्या डोळ्यात पाहून ,
माझे अन्तः करण ओळखणारी

अशी कोणी असेल का? माझ्यातली मी शोधून देणारी ,
आणि माझ विश्व होणारी , कळत नकळत झालेली माझी चूक,
हक्काने सांगून ती सुध्रावणारी
अशी कोणी असेल का ?
अशी कोणी असेल का ? अशी कोणी असेल का ? Reviewed by Hanumant Nalwade on July 01, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.