तुझ्याचं आठवणीत मी.

तुझ्याचं आठवणीत मी,
स्वतःला वेड्यासारखा शोधत आहे .....

माझी आठवण आलीचं कधीतरी,

तर एकदाचं येऊन बघ .....

पटत नसेलही कदाचित तुला,

पण ?????

तुझ्या आठवणीत मी अजून जगत आहे ....
तुझ्याचं आठवणीत मी. तुझ्याचं आठवणीत मी. Reviewed by Hanumant Nalwade on April 11, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.