Photo: एक सुंदर स्टोरी.
.
ती : तू माझ्याशी भांडत नको जाऊ बरं....
तो: ते आपल्याला जमणार नाही तेवढं सोडून बोल
मी तर भांडणार...
.
ती: किती नालायक आहेस काय
मिळतं तुला माझ्याशी भांडून...
.
तो : हो, नालायक तर आहेच अगं ते गाणं
नाही ऐकलयेस का ??..."कोई हसीना जब
रूठ जातीहै तो और भी हसीन हो जाती है".
.
ती: हो ऐकलय..
तो: पण तसं काहीही
नाहीये...
.
ती: (वैतागून, त्याच्या खांद्यावर ४-५
चापटा मारत)...जा बाबा.. जा
.
तो: अरे
हो हो...बरं ठीक आहे..
आता ऐक... मी तुझ्याशी भांडतो...
भांडतांना माझ्यावर जो हक्क दाखवतेस
ना त्यासाठी...
मी तुझ्याशी भांडतो.
.
तुझे,"मी आहे म्हणून सहन करतीये"हे शब्द
पेलण्यासाठी...
मी तुझ्याशी भांडतो.
.
"आजपासून बिलकुल बोलू नकोस
माझ्याशी"हे वाक्य
म्हणतांना तुझा बिथरलेला आवाज
ऐकण्यासाठी.
मी तुझ्याशी भांडतो.
.
चेहऱ्यावर राग असतांना देखील
एका अनामिक ओढीने माझ्याकडे
बघणाऱ्या त्या डोळ्यांसाठी..
.
अन
मी तुझ्याशी भांडतो...
भांडण संपल्यावर, तू मारलेल्या घट्ट मिठीत
घालवता येणाऱ्या.......
त्या अविस्मरणीय क्षणांसाठी..मुले असतातच असे
एखाद्या मुलीवर मनापासून प्रेम करणारे,
ती आपली होऊ शकत नाही हे माहीत असून
फ़क्त तिच्यावरच प्रेम करणारे......

मुल े असतातच असे तिचे सर्व हट्ट पुरवणारे
फक्त तिला सुखात पाहण्यासाठी सतत निस्वार्थी
प्रयत्नात असणारे तिच्या वर खुप प्रेम करणारी,
तिच्या अठवणित आयुष काढणारी,
तिला त्रास न देता हळूच तिच्या कॉलेजवर जाउन
तिलापाहत बसनारी, तिचा फोटो ढापून पाकिटात ठेवणारी,
अणि रोज़ रात्री फोटो पाहूनझोपणारी ,
सत्यात नाही निदान स्वप्नात तरी ,

ती आपल्या बरोबार आसेल या आशेवर जगणारी ,
आयुष भर तो फोटो जपून ठेवणारी ,

.....अणि फच्क्त तिच्या वरच प्रेम करणारी .
.फक्त तिला सुखात पाहण्यासाठीसतत
निस्वार्थीप्रयत ्नात असणारे.......

खरच काही मुले असतातच असे माझ्यासारखे
हरवलेल्या गर्दित देखील स्वताला विसरून त्यात
आपले प्रेम शोधणारे.
मुले असतातच असे.....

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top