मी कसाही मरेन पण तू सुखी रहा .

आज तुला मी नकोय हे मला कधीच कळल होत..
... .
तू सोडून जाणार आहेस मी कधीच जाणल होत..
.
तुझ्या वागण्यातुन समजत होत
.
दुसरीकडे ओढ़ लागलेल.. तुझ मन.. मला समजुन येत होत..
.
खुप वाईट वाटत होत पण काहीच सुचत नव्हत..
.
दिवसातून हजारो मेसेज करणारी तू पण आता सगळ बंद होत..
.
खुप आठवण येते म्हणत आय लव यू बोलन आता संपून गेल होत..
.
हे अचानक अस होइल अस कधीच वाटल नव्हत?..
.
प्रत्येक मिनिटाला मोबाईल कड़े पहाण आज ही तसच चालु होत..
.
ये मूर्खा फोन करना तुझा आवाज ऐकायचाय…. अस बोलणार कोणच उरल
नव्हत..
.
वरुन हसताना दिसलो तरी मन रडण सोडत नव्हत..
.
तुझ्या विरहात जगण खुप कठिण झाल होत..
.
देवा माझ्या स्वीट हर्ट ला उदंड आयूष्य दे एवढच मागण तुझ्या चरना जवळ होत..
.
.
.
.
.
.
(काळजी घे मी कसाही मरेन पण तू सुखी रहा तिला एवढच सांगायच होत)
मी कसाही मरेन पण तू सुखी रहा . मी कसाही मरेन पण तू सुखी रहा . Reviewed by Hanumant Nalwade on April 11, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.