Photo: कळतच नाही कधी
मनाशी मन जुळत ,

पाहता पाहता
प्रेमाच फुल खुलत,

येताच कोणी आयुष्यात,
आयुष्य वेगळ्याच
वळणावर वळत,

अन आयुष्यभर
साथ देण्यासाठी,
आपल्याला हि
कोणी तरी मिळत...

आपल्याला हि
कोणी तरी मिळत...कळतच नाही कधी मनाशी मन जुळत ,

पाहता पाहता प्रेमाच फुल खुलत,

येताच कोणी आयुष्यात,
आयुष्य वेगळ्याच वळणावर वळत,

अन आयुष्यभर साथ देण्यासाठी,
आपल्याला हि कोणी तरी मिळत...

आपल्याला हि कोणी तरी मिळत...

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top