कोणी तरी मिळत..

Photo: कळतच नाही कधी
मनाशी मन जुळत ,

पाहता पाहता
प्रेमाच फुल खुलत,

येताच कोणी आयुष्यात,
आयुष्य वेगळ्याच
वळणावर वळत,

अन आयुष्यभर
साथ देण्यासाठी,
आपल्याला हि
कोणी तरी मिळत...

आपल्याला हि
कोणी तरी मिळत...कळतच नाही कधी मनाशी मन जुळत ,

पाहता पाहता प्रेमाच फुल खुलत,

येताच कोणी आयुष्यात,
आयुष्य वेगळ्याच वळणावर वळत,

अन आयुष्यभर साथ देण्यासाठी,
आपल्याला हि कोणी तरी मिळत...

आपल्याला हि कोणी तरी मिळत...
कोणी तरी मिळत.. कोणी तरी मिळत.. Reviewed by Hanumant Nalwade on April 01, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.