झुकावेच लागते.

Photo: नेहमीच आनंद मिळेल असे नाही.... कधी कधी दुख पण सोसावे लागते....
कितीही अहंकारी असाल तरीही....
प्रेमात मात्र
कधी ना कधी झुकावेच लागते....नेहमीच आनंद मिळेल असे नाही.... 
कधी कधी दुख पण सोसावे लागते....
कितीही अहंकारी असाल तरीही....
प्रेमात मात्र कधी ना कधी झुकावेच लागते....
झुकावेच लागते.  झुकावेच लागते. Reviewed by Hanumant Nalwade on April 17, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.