Photo: नेहमीच आनंद मिळेल असे नाही.... कधी कधी दुख पण सोसावे लागते....
कितीही अहंकारी असाल तरीही....
प्रेमात मात्र
कधी ना कधी झुकावेच लागते....नेहमीच आनंद मिळेल असे नाही.... 
कधी कधी दुख पण सोसावे लागते....
कितीही अहंकारी असाल तरीही....
प्रेमात मात्र कधी ना कधी झुकावेच लागते....

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top