तुझी जागा घेवू शकत नाही.

Photo: माहीत आहे आठवणी तुझी जागा घेवू शकत नाही..
पण त्याच्याविना मीही जगु शकत नाही..
म्हणूनच तर .........
आठवणीची सोबत असताना मी एकटी कधीचनसते...
सोबत घेवून त्यांना गूपचूप गालातहसत असते..
आणि त्यामुळेच...... 
शेवटची भेट आपली आजही आठवते...
पुन्हा पुन्हा मनाला तुझ्यासोबत पाठवते....!!!!!!!!

==>तूटलेलं हृदय<==माहीत आहे आठवणी तुझी जागा घेवू शकत नाही..
पण त्याच्याविना मीही जगु शकत नाही..

म्हणूनच तर .........
आठवणीची सोबत असताना मी एकटी कधीचनसते...
सोबत घेवून त्यांना गूपचूप गालातहसत असते..
आणि त्यामुळेच......
शेवटची भेट आपली आजही आठवते...
पुन्हा पुन्हा मनाला तुझ्यासोबत पाठवते....!!!!!!!!
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade