Photo: खूप लोकं भेटली मला

आपलं आपलं म्हणणारी...

पण फारच कमी माणसं होती

ते आपलपण टिकवणारी..

♡♡Prashant padmor♡♡
खूप लोकं भेटली मला

आपलं आपलं म्हणणारी...

पण फारच कमी माणसं होती

ते आपलपण टिकवणारी..

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top