राहवतच नाही.

तुझ्याविणा कोणाकडे पाहावतच नाही,अजुनही मला तुझ्याशिवाय राहवतच नाही...Photo
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade