सांगूच शकत नाही..

Photo: खर्या प्रेमात आलेले आश्रू आणि लहान
मुलाचे आश्रू दोन्ही सारखेच
असतात, ... कारण
दोघांनाही माहिती असतं कि दुखं
काय
आहे ............
पण कोणाला सांगूच शकत नाही !!!!!
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Prash

==>
खर्या प्रेमात आलेले आश्रू आणि लहान
मुलाचे आश्रू दोन्ही सारखेच
असतात, ... कारण

दोघांनाही माहिती असतं कि दुखं
काय
आहे ............
पण कोणाला सांगूच शकत नाही !!!!!
सांगूच शकत नाही.. सांगूच शकत नाही.. Reviewed by Hanumant Nalwade on March 28, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.