Sunday, June 3, 2012

जीव दंगला गुंगला रंगला.

जीव दंगला गुंगला रंगला असा पीरमाची  आस तू
जीव लागला  लाभला ध्यास ह्यो तुझा गहिवरला श्वास तू

पैलतीर नेशील साथ मला देशील काळीज माझा तू

सुख भरतीला आलं नभ धरतीला आलं पुनावाचा  चांद तू
जीव दंगला गुंगला रंगला असा पीरमाची  आस तू
जीव लागला  लाभला ध्यास ह्यो तुझा गहिवरला श्वास तू

चांद सुगंधा येईल रात उसासा देईल सारी धरती तुझी
रुजाव्याची माती तू

खुलं आभाळ ढगाळ त्याला रुढीचा ईटाळ माझ्या लाख सजणा
हि काकाणाची तोड माळ तू
खुण काळीज हे माझं तुला दिलं मी आंदन
तुझ्या पायावर माखीन माझ्या जन्माचा गोंधळ


जीव दंगला गुंगला रंगला असा पीरमाची  आस तू
जीव लागला  लाभला ध्यास ह्यो तुझा गहिवरला श्वास तू

चित्रपट : जोगवा
स्वर: हरिहरन आणि श्रेया घोशाल
संगीत : अजय अतुल.
Reactions: