देवून तर बघ एकदा साद.

तुझ्या प्रेमाला मीच साथ देणार
तुझ्या चुकलेल्या कवितेला मीच दाद देणार.
चांदण्याचा हिशोब कधी कुणाला नाही जमणार
मी तुझ्यावर किती अन कसे प्रेम करतो कुणाला नाही कळणार
न फुलांचा न चांदण्याचा आहे मला नाद
मी तुझाच आहे देवून तर बघ एकदा साद.
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade