आयुष्य असतं.

किती क्षणाचं आयुष्य असतं
आज असत तर उद्या नसतं
म्हणूनच ते हसत हसत जगायचं असतं
कारण इथं कुणी कुणाच नसतं
जाणारे दिवस जात असतात
... येणारे दिवस येतच असतात
जाणारांना जपायचं असतं
येणाराँना घडवायचं असत
आणि जीवनाच गणित सोडवायचं असतं.
आयुष्य असतं. आयुष्य असतं. Reviewed by Hanumant Nalwade on May 28, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.