आयुष्य असतं.

किती क्षणाचं आयुष्य असतं
आज असत तर उद्या नसतं
म्हणूनच ते हसत हसत जगायचं असतं
कारण इथं कुणी कुणाच नसतं
जाणारे दिवस जात असतात
... येणारे दिवस येतच असतात
जाणारांना जपायचं असतं
येणाराँना घडवायचं असत
आणि जीवनाच गणित सोडवायचं असतं.
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade