हे शब्द ठरवतात ....

आजही तोलले जातात शब्द भावानाच्या तराजुत
कोणता पगडा भारी ? हे शब्दच ठरवतात

आजही अवतरले कितीही तेहि मोलाच्या भावात गेले
शेवटी कोण उरले ? हे शब्द ठरवतात

वासराचे माये विषयी प्रेम मायेचे वात्स्ल्याची माया
अंती प्रेम भले हे शब्द ठरवतात

देवा मला पावरे तुझा पत्ता मला ठाव रे
तरीही जन्म्जन्म घेणे भाग पादने

हे शब्द ठरवतात.....

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top