माझ्या मना.

माझ्या मना
माझ्या मना तू माझ्या मना मला तू तरी समजून घे ना
उगा नको तू प्रश्न विचारूउत्तर मला माहीत नसेल ना
न ऐकले तुझे अन भेटलो तिलाका भेटलो तेव्हा ते मला कळेना
दुर ती गेली निघूनी सोडून मला  आठवण तिची कधी काढू नको ना
होती का काही तिची मजबूरी?ती तरी का सांगेल कोणा?
असेल का रे स्थिती तिची अशीच माहीती का तुला? तू मला सांग ना!
माझ्या मना. माझ्या मना. Reviewed by Hanumant Nalwade on May 28, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.