आवरलेल्या मनातुन
सावरलेले क्शण आहेत
तुझ्यासाठीच राखुन ठेवलेले
काही गुलाबी पण आहेत
तुझ्याशिवाय दिवस साजरे करण्याची सवय
आता मला करुन घ्यायला हवी
कारण  रात्रींमध्ये तुझ्याच
आठवणींची स्पंदनं आहेत
फक्त मला.........
भिती वाटत राहते संध्याकाळ्ची
कारण या कातर वेळी तुझ्यावर
दुसर्याच कोणाची तरी राखण आहे.

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top