तू सोबत हवा .

तू सोबत हवा.......माझी नजर तू स्वप्न,
माझ्या डोळ्यात तू , चमकायला हवा !
माझा रंग, तुझ्या छटा, माझ प्रेम, माझी माया,
त्यावरही असतेच ना, तुझीच छाया !
माझे पंख, माझा थवा, त्यांना बळ द्यायला,
तू साथीला हवा ! माझे आकाश, माझे क्षितिज,
यांच्या पुढे न्यायला, तू सोबत हवा !! 
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade