तू बोलावे आणि मी ऐकत राहावे.

तू बोलावे आणि मी ऐकत राहावे थरथरणा-या ओठातून शब्दकाहीच न निघावे. थरथर तुझ्या ओठांची उघड बंद खेळ पापण्यांचा हळूच सावरशील पदर उडणारा तुझ्या साडीचा. आतुरलेले मन माझे शब्द ऐकण्यासाठी तुझे ऐकताच शब्द भान विसरून जाई माझे. थरथरणा-या ओठातून हळुवार शब्द निघू लागतात नकळत माझ्या हृदयाला स्पर्श करून जातात. खरच शब्दामध्ये प्रेम सामवले आसते का वेड न होणारे मन सुद्धामग वेड होवून जाते का.
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade