जरा खाजवा की डोक
एका दिवसात सामान्यत: माणूस ३ सिलिंडर भरतील इतक्या प्राणवायूचे (Oxygen) श्वसन करतो. एका Oxygen सिलिंडरची सरासरी किंमत रु. ७०० आहे. म्हणजे एका दिवसाला एक माणूस रु. २१०० चा प्राणवायू वापरतो. सबंध वर्षाचा हिशोब करता हि किंमत रु. ७,६६,५०० इतकी येते. ... ... सरासरी आयुष्य जर ६५ धरले तर हीच किंमत साधारणपणे रु. ५ कोटी इतकी येते. हा प्राणवायू आपल्याला आपल्या आजूबाजूला असलेल्या झाडांपासून जवळ जवळ फुकट मिळत असतो. आणि आपण झाडांची कत्तल करीत सुटलो आहोत. झाडे लावा!!! झाडे वाचवा!!! झाडे जगवा!!! सर्व मित्रांनी याचा प्रसार आणि प्रचार करावा अशी विनंती आहे..

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top