एखाद्यासाठी जीव देणे हे खूपच हिमतीचे गोष्ट नाही

आणि...

एखाद्याचा जीव घेणे ही पण एक हिमतीची गोष्ट नाही

पण...

खरी हिम्मत लागते ती जगण्यासाठी....जगण्यासाठी....

........................................ जगण्यासाठी..

 

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top