Monday, September 30, 2013

जगण्यासाठी

 एखाद्यासाठी जीव देणे हे खूपच हिमतीचे गोष्ट नाही

आणि...

एखाद्याचा जीव घेणे ही पण एक हिमतीची गोष्ट नाही

पण...

खरी हिम्मत लागते ती जगण्यासाठी....जगण्यासाठी....

........................................ जगण्यासाठी..

 
Reactions: