Tuesday, November 26, 2013

सर्व विश्व एकरूप व्हाव

एका अशा ठिकाणी जावे, "तो आणि मी" सोबत दुसरे
कुणीही नसावे,वळण-वळणाची ती वाट असावी
हिरव्या-गर्द झाडांनी जी डुंबून जावी,लाल मातीचा गंध असावा,धुंद गंधाने त्याच्या हवेत गारवा घुमावा,हवेच्या नाजूक झुळकीने
मनाला माझ्या भेदून जावे,स्पर्शाने तिच्या मगहे देह अगदी रोमांचित व्हावे,
धुंद अशा त्या क्षणीभाव-भावनां चेकाहूर माजावे,आणि मधुर मिठीत त्याच्या माझे सर्व विश्व एकरूप व्हाव..
Reactions: