Join us on Facebook

Please wait..20 Seconds

जडला आहे

तु भेटशील तेव्हा खुप काहि बोलायचे आहे  थोडे फार भांडण आणि खुपसे प्रेम करायचे
आहे, मनी साठवलेल्या क्षणांचा पदर  उलगडायचा आहे प्रत्येक  विरहाचा तुला जाब विचारायचा आहेँ, पण
हे सारे ...

तू भेटशील तेव्हा? सध्या तरी तुझी वाट बघणे हा एकच छंद  जीवाला जडला आहे.....
जडला आहे जडला आहे Reviewed by Hanumant Nalwade on November 25, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.