पण तु सोबत नाहीयेस

जगात सर्व काही आहे... सर्व हवे ते आहे.. सर्व काही सुख मिळाली मला... सर्व नार्मल आहे..
पण तु सोबत नाहीयेस...

सर्व काही मुठीत आहे सर्व गोष्टींवर कंट्रोल आहे सर्व नार्मल आहे..
पण तु सोबत नाहीयेस...
Photo
सर्व लोकांत मी आहे सर्व माझ्याशी कनेक्टेड आहे माझे सर्वांशी कनेक्शन आहे सर्व नार्मल आहे..
पण तु सोबत नाहीयेस...

तु माझीच आहेस तरी तुझ्या निघुन जाण्याचा भास आहॆ... तुला हव ते देईल पण साथ दे हातास सर्व नार्मल आहे..
पण तु सोबत नाहीयेस...
पण तु सोबत नाहीयेस पण तु सोबत नाहीयेस Reviewed by Hanumant Nalwade on November 24, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.