Friday, November 22, 2013

विश्वास

एक कडवे सत्य
जगात सर्वात जास्त वेळा जन्माला येणारी
आणि सर्वात जास्त वेळा मृत्यू ...
पावणारी कोणती गोष्ट
असेल तर ती म्हणजे.
.
.
.
.
.
.
"विश्वास"
Reactions: