Tuesday, November 26, 2013

हेच खर नात प्रेमाच असतं...


शब्द अंतरीचे असतात मात्र दोष जिभेला मिळतात, मन स्व:ताचं असतंमात्र झुरावं दुस-या साठी लागतं,
ङोळ्यात पाणी,अन् ऊरल्यातफक्त तुझ्या आठवणी's photo.
 
ठेच पायाला लागते मात्र वेदना मनाला होतात, वेदना मनालाहोतात मात्र रडाव डोळ्यांना लागतं,
हेच खर नात प्रेमाच असतं...
Reactions: