Sunday, November 24, 2013

तू आयुष्यात येणं माझ्या हातात नव्हतं

नको ते प्रेम अन प्रेमातले चांदणे नको त्या वेदना अन प्रेमातले विव्हळणे
ठरवलं होतं यापासून दूरचं रहायचं प्रेमाबिमाच्या भानगडीत नाही पडायचं तू आली जीवनात अन प्रेमाची ठिणगी पडली नकळत हृदयास ती आग पेटवत गेली
किती ठरवलं आपण आपल्या कोषातच रहायचं नियतीने ठरवलं होतं आयुष्य कसं जगायचं राहत गेलो दूर तरी तुझ्याकडे खेचला गेलो माझ्या मनाच्या आभाळात तुझं चांदण बघतं गेलो
तुझीही साद होती तुझीही साथ होती तुझ्यात डूबत डूबत मलाच विसरत गेलो आज तुला पाहण्यासाठी तिळ तिळ तुटतो मी तुझा आवाज ऐकण्यासाठी वेडापिसा होतो मी
इतकी तू विसरशील मज नव्हते ठाऊक नाहीतर हे पाऊल मी पुढे टाकलंच नसतं
Photo

 कशी तक्रार करू तुझी तुझ्यामुळे प्रेम कळलं विरहाच्या आगीत जळण्याच भाग्य मज मिळालं
विचार माझा खरा होता प्रेमात न पडण्याचा तू आयुष्यात येणं माझ्या हातात नव्हतं .
Reactions: