Monday, September 30, 2013

तिचेच प्रतिबिंब दिसले

झोपेत पाहायचो स्वप्नसुंदरी साक्षात आयुष्यात ती आली
येउनी बेरंगी जीवनात माझ्या रंगांची उधळण करुनी गेली..
फुलासारखी नाजूक अशी कोमल हास्य तिच्या गाली
होते वाटत स्वर्गात मी जणू अशी अप्सरा मला मिळाली..
नव्याचे ते नऊ दिवस संपले अप्सरेचे खरे रूप दिसले
टाकला होता ओवाळूनी जीव जिच्यावर तिनेच हृदयाचे तुकडे केले..
देऊनी सर्वस्वी प्रेम तिला दोषी अखेरीस मला ठरवले
प्रेमाच्या बुडत्या नौकेला होतो वाचवीत अथांग सागरात मलाच बुडविले..केले वार अनेक हृदयावरी त्या रक्ताचे अश्रू हृदयातूनी ढळले प्रेम माझे कधी न जाणलेस रक्तात हि तिचेच प्रतिबिंब दिसले...तिचेच प्रतिबिंब दिसले...
Reactions: