नाती जपली कि सगळ जमत.हळू हळू का होईना कोणी आपलस बनत,
ओळख नसली तरी साथ देऊन जात, आणि  आठवणींच गाठोड आपलस करून जात.

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top