प्रेम...

पण
वस्तुतः तिच्या आठवणीतच मरतोय...मान्य आहे ति लकी होती
पण
वस्तुत: मी भाग्यवान नाही हे खरे सत्य.. आज प्रेमाच्या जगात मी एक दिवाना असुनही दरिद्रीच...
झुरतोय तुझ्या साठी मरतोय तुझ्या साठी
की कळेना जगतोय का तुझ्यासाठी..
खरच तिला विसरायच म्हणुन जगतोय...

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top