Friday, August 16, 2013

समजत नसत

करताना ते कळत नसत
आणि केल्यावर ते उमगत नसत...
उमगल तरी समजत नसत
पण आपल वेड मन आपलच ऐकत नसत...
प्रेमाची भावनाच खूप सुंदर असते
ती फक्त त्या दोन जीवांनाच माहित असते...
लोक म्हणतात काय असत प्रेमात..,
करून बघा एकदा.., काय नसत प्रेमात...?
प्रेम हे सांगून होत नसत...,
मित्रानो ते झाल्यावरच कळत असत..
दोन जीवांना जोडणारा तो एक नाजूक
धागा असतो...
दोन हृदयांची स्पंदने एकमेकांना ऐकवणारा एक भाव
असतो...
प्रेमाची परिभाषाच खूप वेगळी असते...
दोन शब्दात ती कधीच समजत नसत ...
Reactions: