दुस-याला हसवायचं

चालता चालता कधीतरी ठेच लागणारच जगायच म्हंटल्यावर दु:ख हे असणारच. ठेच लागणार म्हणून चालायच का सोडायच? दू:ख आहे म्हणून का जगायच सोडायच?दु:खातही आनंदाला कोठे तरी शोधायचे आतुन रडतानाही दुस-याला हसवायचं...
दुस-याला हसवायचं दुस-याला हसवायचं Reviewed by Hanumant Nalwade on July 30, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.