शब्दच शुन्य.

तीच्या सोबत बोलताना शब्दच संपतात..
ती गेल्यावर नको- नको ते आठवतात...

तीला वाटत माझ्या जवळ शब्दच नसतात,
पण तीला कोण सांगणार,
तीच्या स्तुतीमध्ये शब्दच शुन्य असतात....

शब्दच शुन्य. शब्दच शुन्य. Reviewed by Hanumant Nalwade on July 07, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.